GARANTIEBELEID

Wij van SamSam Veiling doen er alles aan om onze producten in topconditie af te leveren. Helaas kan het voorkomen dat er iets fout loopt tijdens het afleveringsproces. Wanneer dit voorvalt, zal u recht hebben op garantie. Wanneer er naderhand geconstateerd wordt dat deze fout bij de garantie hoort krijgt u uw geld terug.

KLACHTENBELEID

Het kan voorkomen dat er dingen niet goed verlopen zoals het gepland is. Alle klachten kunnen via email gemeld worden. Het emailadres is: info@samsamveiling.com

Bij beschadigingen tijdens transport dient er steeds, binnen 24 u na ontvangst van het gewonnen product, een email met foto van de beschadiging gestuurd te worden naar: info@samsamveiling.com

Wij verbinden ons er toe dat elke klacht binnen de 7 werkdagen afgehandeld wordt.

Brems Trading bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor: gevolgschade, economische schade, verborgen gebreken, technische storingen, transportvertraging, overmacht (waaronder diefstal, brand,ongeval en waterschade).